Uluslararası Vizyon Üniversitesi

Türkiye Yetkili Kayıt Ofisi

Hakkında

Değerlerimiz

Bilimsel yaklaşım : Üniversite, bilgiye ulaşımın sağlanması ve yeni bilgi üretilmesinin, temel görevi olduğunu kabul eder. Bu kapsamda herhangi bir kısıtlamayı kabul etmez.
 

Kalite bilinci : Üniversite, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini, evrensel standartlarda yürütmeyi ve her alanda etkin bir kalite güvence sistemi oluşturmayı esas alır.

Şeffaflık : Faaliyetler, paydaşların erişimine açık olarak gerçekleştirilir.
 

Hesap verilebilirlik : Her düzeyde yetkilinin, eylem ve kararlarından dolayı hesap verme yükümlülüğü vardır.
 

Adalet : Üniversite yönetimi kurum çalışanları arasında ayrım yapmaz, her düzeyde liyakate önem verir ve emeğe saygı gösterir.
 

Katılımcı yönetim : Üniversite, çalışanları ve öğrencileri ile işbirliği, dayanışma ve paylaşma anlayışı içerisinde hareket eder.
 

Katılımcılık : Çalışanlar, bireysel özellik ve idealizmlerini koruyarak her kademede yönetim süreçlerine katılır.

Sürekli gelişim : Çalışanlar, üniversitenin tüm faaliyetlerini sürekli olarak iyileştirmek ve geliştirmek anlayışıyla hareket eder.
 

Toplumsal sorumluluk : Üniversite, faaliyetlerini toplum yararı ve toplumla yakın ilişki içinde sürdürür ve toplumun her kesiminden insanın yaşam boyu eğitimine katkıda bulunur.
 

Uluslararası ilişkiler: Uluslararası ilişkilere son derece önem veren ve yurt dışında yaşayan soydaş, akraba ve dost toplulukların Makedonya’daki bilim merkezi adresi olmaya çabalayan bir üniversiteyiz.
 

Entegrasyon: Ülkenin muasır medeniyetler düzeyine gelmesi için temel değerleri kaybetmeden uluslararası düzeyde bir eğitim vermekteyiz.
 

Konukseverlik : Makedonya dışından gelen talebe ve personel başta olmak üzere, Gostivar şehri dışından gelen talebelere en üst düzeyde konukseverlik gösterilir.

İletişim Formu