Uluslararası Vizyon Üniversitesi

Türkiye Yetkili Kayıt Ofisi

Hakkında

Gerekli Evraklar

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kaydı İçin Gerekli Belgeler;

 

-Lise Diploması: 
Aslı vilayet makamından apostil edilmelidir.
Lise diplomasını kaybeden aday öğrenciler, kayıp diploma yazısını ibraz etmeleri gerekmektedir.


-Transkript: 
Lise not dökümü.


-Uluslararası Doğum Belgesi:
Nüfus müdürlüğünden alınmaktadır.


-Sağlık Raporu:
Devlet hastanelerinden sağlık müdürlüğü onaylı “resimli “ noter tasdikli belge.


-Adli Sicil Kaydı:
Vilayet makamından alınmaktadır.


-İkametgah


-Pasaport Fotokopisi: 
En az 4 yıl süreli olması önerilir.

 
-Vekaletname

 

-Taahhütname


-SGK Provizyon Belgesi


-Fotoğraf:
6 adet vesikalık.

İletişim Formu